• Menu
 • Menu

Svatba v kostele aneb jak na církevní sňatek

Byli jste někdy uvnitř kostela? Pokud ano, pak jistě uznáte, že jde o budovu budící úctu. Červený koberec, oltář, vitrážová okna zalitá sluncem. Ač v dnešní době existuje spousta možností, kde se vzít, tradice svatby v kostele přetrvává. Navíc už ani nemusíte být věřící, abyste se v kostele vdaly či oženili.

Druhy svateb v kostele

Církevní svatba

Církevní svatby jsou s kostely samozřejmě spjaty nejčastěji. Motivací zde nejsou jen nádherné prostory, ale především víra a samotný slib před Bohem. Církevní sňatky jsou navíc v České republice s těmi civilními posuzovány rovnocenně. 

Pokud se tedy chystáte své „ano“ říct před knězem v kostele, přečtěte si, co vás před a během církevní svatby čeká.

Církevní sňatek
Svatba v kostele má stále své tradiční kouzlo

Podmínky církevní svatby v kostele

Křest

Plánujete-li svatbu v kostele a alespoň jeden z vás je pokřtěným katolíkem, máte téměř vyhráno. Katolický křest je totiž základní podmínkou církevního sňatku v kostele, bez které se v tomto případě neobejdete. Ideální situace by byla, pokud byste byli pokřteni oba. Avšak pokud tomu tak není a jedna z poloviček křest podstupovat nechce, je nutné požádat biskupství o tzv. dispens neboli udělení výjimky pro sňatek s nekatolíkem.

První sňatek snoubenců

Další podmínkou církevní svatby v katolickém kostele je nutnost, aby byl tento sňatek pro oba snoubence sňatkem prvním. To znamená, že ani jeden z vás nesmí být rozvedený, a to ani v případě, že předchozí svatba byla civilní. Ostatně církevní manželství rozvést nelze (církev umožňuje pouze jeho zneplatnění).

Pokud by ale taková situace přeci jen nastala, je možné požádat o přezkoumání předchozího sňatku. Počítejte však s poměrně dlouhou dobou, náročným procesem a ne vždy pozitivním výsledkem.  

Výjimku z této podmínky tvoří vdovy a vdovci.

Příprava na svatbu a manželství

Připravte se, že před samotným dnem D budete muset také absolvovat přípravu na manželství. Zažádejte si o ni u svého oddávajícího kněze dostatečně dopředu – nejlépe rok před uzavřením sňatku. Právě kněz vás pak touto přípravou neboli společnými sezeními týkajícími se manželského života i víry postupně provede. Sezení probíhají individuálně, nebo hromadně s dalšími snoubenci – záleží, jak mají jednotlivé kostely celý proces nastaven.

Ochota vychovávat své děti ve víře

Podmínku k uzavření církevního sňatku tvoří v neposlední řadě také předpoklad, že plánujete své budoucí děti vychovávat ve víře a že jim půjdete svým zbožným životem příkladem.

Povinné doklady před uzavřením církevního sňatku

Církevní sňatek se řídí vlastními pravidly. Vedle výše uvedených podmínek je tak potřeba navštívit civilní neboli svatební matriku, která vám vydá potřebné listiny pro matriku církevní.

Doklady pro civilní matriku

 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství.
 • Rodné listy a občanské průkazy snoubenců.
 • V případě vdovy/vdovce – fotokopie úmrtního listu manžela či manželky.

Doklady pro církevní matriku

 • Zápis žádosti o církevní sňatek – většinou se vyplňuje společně s knězem.
 • Potvrzení o křtu snoubenců (nesmí být starší více než 3 měsíce) – vydává fara, kde ke křtu došlo. Případně dispens, pokud není jeden ze snoubenců pokřtěný.
 • Potvrzení o absolvování přípravy na manželství.
 • Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být starší více než 6 měsíců) – vydává civilní matrika.
 • Fotokopie rodných listů snoubenců.
 • Fotokopie občanských průkazů snoubenců.
 • V případě vdovy/vdovce – fotokopie úmrtního listu manžela či manželky.
 • Údaje o svědcích – jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo.

Po církevním i civilním sňatku si nezapomeňte vyřídit své posvatební povinnosti. 

V případě církevního obřadu obdržíte potvrzení o uzavření církevního sňatku, doklad o změně stavu a přestřižené OP. Oddací list na vás bude čekat na matrice zhruba za týden od svatby. Se všemi výše uvedenými doklady se pak dostavte na Obvodní či Městský úřad příslušný vašemu trvalému bydlišti. Právě zde si totiž budete žádat o nové občanské průkazy s případnou kolonkou vdaná/vdaný. 

Kolik stojí církevní svatba v kostele

Konkrétní cena za církevní svatbu a „pronájem“ kostela se nestanovuje. Je však zvykem farnost drobným finančním příspěvkem podpořit. Často se tyto peníze rovnou rozdělí mezi faráře, varhaníka a další personál, který se na svatbě profesně podílel. Pokud ale marně přemýšlíte nad konkrétní cifrou, vězte, že novomanželé nejčastěji podporují farnosti částkami v rozmezí od 500 Kč do 3 000 Kč (a nějakou tou sladkostí ze svatební tabule).

Civilní svatba v odsvěceném kostele

Víc než svatba na úřadě vás láká prostředí kostela, ale nejste věřící nebo zkrátka církevní obřad podstupovat nechcete? V dnešní době už není žádný problém si svatbu v kostele dopřát, a to i při takovýchto podmínkách. Přesně těmto účelům totiž slouží odsvěcené kostely, kterých nejen v ČR existuje už pěkná řada. Při výběru svatebního místa se tedy rozhodně omezovat nemusíte. 

Svatební výzdoba v kostele

Oblíbené odsvědcené kostely v Praze

Populární odsvědcené kostely mimo Prahu

Kolik stojí civilní svatba v kostele?

Cena za pronájem odsvěceného kostela záleží na konkrétním místě – každé si totiž stanovuje vlastní cenu za obřad. Částky se pohybují v poměrně širokém rozpětí. Počítejte tedy s nákladem od 4 000 Kč do cca 25 000 Kč.

Výhody a nevýhody svatby v kostele

Ještě než se pustíte do rezervování, či naopak zamítnutí kostela jako svatebního místa, projděte si s námi seznam všech jeho pro a proti.

Výhody 

 • Nádherná architektura.
 • Jedinečná atmosféra.
 • Dlouhá historie místa.
 • Náboženský význam pro věřící snoubence i hosty.
 • Starodávná tradice.
 • Unikátní akustika.
 • Pro někoho může mít slib pronesený v kostele větší váhu.
 • U církevních sňatků je cena za obřad nižší resp. dobrovolná.

Nevýhody

 • V případě církevní svatby v kostele je potřeba splnit poměrně širokou škálu povinností.
 • Církevní sňatek není povolen lidem již rozvedeným.
 • Kostel nemusí být vždy dostatečně flexibilní např. co se výzdoby či hudby týče.
 • Cena za obřad v odsvěceném kostele může být v některých případech poměrně vysoká.
 • U církevní svatby pozor na konzervativnější dress code – vzhledem k posvátnosti celého obřadu se nehodí mít odhalená ramena, ani žádné jiné módní výstřelky.

Jak to tak vypadá, u svatby v kostele pozitiva silně převažují. Největším lákadlem je bezesporu téměř až posvátná atmosféra a v případě církevních sňatků také samotné složení slibu před Bohem. Nezapomeňte však na to, že kostel není jen tak ledajakým svatebním místem, ale stánkem Božím. Přistupujte k němu tedy s úctou, stejně jako ke své drahé polovičce a k manželskému slibu. 

Napište nám

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *